Hedrehely, Hencse és Visnye települések ivóvízminőség-javító programja KEHOP-2.1.3-15-2019-00090 – akadálymentes

Hedrehely, Hencse és Visnye települések ivóvízminőség-javító programja - KEHOP-2.1.3-15-2019-00090 - akadálymentes

Hedrehely, Hencse és Visnye települések ivóvízminőség-javító programja

Kedvezményezettek:
 Hedrehely Község Önkormányzata, Hencse Község Önkormányzata, Visnye Község Önkormányzata, Építési és Közlekedési Minisztérium

A támogatás összege: 
512 060 948 forint

A támogatás mértéke: 
88.328949%

A projekt azonosítószáma: 
KEHOP-2.1.3-15-2019-00090

A projekt fizikai befejezésének határideje: 
2023.08.31.

A projekt tartalma
Hedrehely-Hencse-Visnye

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Hedrehely, Hencse és Visnye település közigazgatási területe.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelvben és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.

Beruházás műszaki szükségessége:
Jelenleg a szolgáltatott vízben határértéket meghaladó vízminőségi paraméterek az ammónium vas és a mangán, ezáltal nem felel meg az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv hazai jogrendbe átültető, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben rögzítetteknek. A szolgáltatott ivóvíz minőségének javításához komplex vízkezelő berendezés létesítése szükséges.

Hencse-Hedrehely-Visnye települések vízellátó rendszere az 1980-as években épült. A rendszer ebből adódóan elavult, nem alkalmas a mai hálózati vízminőségi paraméterek biztosítására. A rendszer és gépészeti egységei üzem- és vízbiztonsági szempontból cserére érettek. A meglévő vasbeton műtárgyak és a víztorony felújításra szorulnak. 
A meglévő kutak a vízmű területén kívül, attól mintegy 300 m-re helyezkednek el. A kutak üzemelése nem megfelelő, megközelítésük, karbantartásuk nehézkes. Az 1. számú kút szűrőrakata sérült, gyakorlatilag működésképtelen. Jelenleg a 2. sz. kút üzemel, azonban gyakran homokol, mely nehezíti a vízmű megfelelő működését.

Kiválasztott műszaki megoldás:
A vízműtelep Hedrehely külterületén található, a 0236/2 hrsz.-ú vízműtelep tulajdonosa Hencse, Hedrehely és Visnye községek Önkormányzata. Az ingatlan teljesen körbekerített, területe mintegy 3.967 m2, a meglévő vízkezelő rendszer szinte minden létesítménye ezen az ingatlanon található. A beépítettség szempontjából kedvező, a tervezett létesítmények teljes mértékben elférnek a vízmű területén. A meglévő kutak a vízmű területén kívül, attól mintegy 300 m-re helyezkednek el. A kutak üzemelése nem megfelelő, megközelítésük, karbantartásuk nehézkes, a vízbázis kapacitásának fejlesztésére is szükség van. Helyettük 2 db új kút létesül a vízmű területén belül, a meglévő két kút (K-1, K-2) eltömedékelésre kerül.

Vízmű épületek
A meglévő épület szerkezeti, gépészeti és villamossági jókarba helyezése szükséges. Jelen projekt keretén belül a külső nyílászárók, a fal és padló burkolatok és a szaniterek cseréje, a fűtési rendszer felújítása, valamint a kémények felülvizsgálata ill. szükség esetén felújítását szükséges. Az új technológia helyigénye miatt egy új 80 m2-es alapterületű technológiai épület megépítése is szükséges.

Vízkezelési technológia
A kutakról a víz a 2 db párhuzamosan kapcsolt (2×4,5 m3/h) vastanító szűrőre kerül melyeken a vas és a mangán eltávolítása történik. Ezt követi egy törésponti klórozó egység, melyet aktív szén adszorber követ (2 db párhuzamosan kapcsolt kontakt tartály és 2 db párhuzamosan kapcsolt GAC szűrő). A törésponti klórozás zárt kontakt tartályban történik. A törésponti klórozóban az ammónium koncentráció 0-ra csökken, és a képződött klórozási melléktermékeket és a vízben lévő szerves anyagokat az aktív-szén szűrő távolítja el. Az aktívszén szűrőt egy részáramú vízlágyító majd egy teljes térfogatáramra méretezett UV fertőtlenítő követ. A víz utófertőtlenítése és törésponti klórozása is hipóval történik.

Tisztavíz medence
A meglévő 50 m3-es részben kiemelt tisztavíz medence négyzet alapterületű, monolit vasbeton szerkezetű. A megközelítőleg 45 éve épült műtárgy teljes egészében felújításra szorul. A felújítással egyidőben az ikresítést is megtörténik, ami azt jelenti, hogy a meglévő mintájára egy új víztározó kerül megépítésre. Így kalakítva a 2 x 50 m3-es térfogatot. A két tároló új, közös záraknát kap.

Hálózati nyomásfokozó
Az ikresített tisztítottvíz tárolóból a tisztított víz nyomásfokozására új hálózati nyomásfokozó egység kerül kiépítésre. A szivattyútelep 2 + 1 darab Q=17 m3/h teljesítményű szivattyúból áll. A hálózati nyomóvezeték a meglévő víztorony és a települési elosztóhálózat felé továbbítja a vizet.

Víztorony

A vízműtelepen található a meglévő AK 100-30 típusú (30 m magas, 100 m3 térfogatú) acél víztorny. A projekt keretében a víztorony felújításra kerül.

Vasiszap ülepítő
A technológiai épületben lévő vas-mangán mentesítő szűrők visszamosatásakor keletkező hulladékvizek a tervezett iker kialakítású vasiszap ülepítő műtárgyba jutnak. A műtárgy kialakítása lehetővé teszi a külön technológiai ágról érkező hulladékvizek külön ülepítését. A műtárgy térfogata 22 órás ülepedési időt biztosít. Az ülepedési idő után a műtárgy ürítését iszapszint fölé telepített szivattyú végzi, mely a dekantált vizet a meglévő csapadékvíz hálózatba továbbítja.